Co je glycerin?

 

 

 

 

 

Strukturní vzorec:

 

strukturní vzorec

 

Obecné

Systematický název: propan-1,2,3-triol

Triviální název: glycerol

Sumární vzorec: C3H8O3

 

Identifikace

Reg. číslo CAS: 56-81-5

Číslo EC: 200-289-5

 

Vlastnosti

Molární hmotnost: 92,0932 g/mol

Teplota tání: 17,8 °C

Teplota varu: 290 °C

Hustota: 1,26 °C

Viskozita: 1,48 Pa·s (20 °C)

Index lomu: 1,473 (λ = 589,3 nm)

Disociační konstanta pKa: 14,4

Rozpustnost ve vodě: neomezeně mísitelný

 

 

Glycerol, neboli glycerin, systematickým názvem propan-1,2,3-triol, je hygroskopická bezbarvá viskózní kapalina bez zápachu, sladké chuti. Je důležitou biogenní organickou sloučeninou, neboť je ve formě svých esterů součástí tuků.

 

Původ jména

Název je odvozen od dvou význačných vlastností glycerolu, a to jeho sladké chuti a značné viskozity. Základem je řecké slovo glykys, česky sladký a latinské slovo cera, tj. vosk.

 

Výroba

Hlavním zdrojem glycerinu byly přírodní tuky. Při výrobě mýdla se působením hydroxidu sodného nebo draselného tuky štěpí na glycerol a směs alkalických solí alifatických kyselin, které jsou podstatou mýdel:

 

 

schéma výroby glycerolu

 

 

Biochemie

Glycerin vzniká vedle ethanolu v procesu kvašení glukosy z 1,3-dihydroxyacetonu, resp. 1,3-dyhydroxyacetonfosfátu, který je běžným produktem štěpení glukosy enzymatickou redukcí redukovanou formou β-nikotinamidadenindinukleotidu (NADH)za přítomnosti glycerolhydrogenasy.

Proto je také vedlejším produktem přípravy ethanolu z glukosy fermentací kvasinkami Saccharomyces cerevisiae. Probíhá-li kvašení glukosy za přítomnosti většího množství siřičitanů, blokuje se částečně redukce acetaldehydu na ethanol a ve výsledné směsi se zvýší obsah glycerolu. Podobně lze produkci glycerolu na úkor ethanolu zvýšit, probíhá-li fermentace v neutrálním nebo slabě zásaditém prostředí.

Mnohem větší produkce glycerolu lze však dosáhnout při použití jiných druhů mikroorganismů, např. Debaryomyces mogii, Saccharomyces rouxii, Saccharomyces mellis, Pichia miso, Pichia farinosa, Torulopsis magnoliae, Zygosaccharomyces acidificiens aj.

 

Fyziologické působení
Glycerol je slabě jedovatý. V menších dávkách způsobuje bolesti hlavy, žaludeční potíže a zvracení. Ve větších dávkách může způsobit poškození jater. Nejnižší toxická dávka podaná orálně u člověka činí přibližně LDLo =1,5 g/kg živé hmotnosti, což znamená, že průměrný člověk by jej musel požít nejméně 90 až 120 g, aby se u něho projevily symptomy otravy. V nízkých koncentacích je prakticky neškodný.
Ve zředěném stavu se používá ke zvlhčování pokožky a sliznic, neboť váže atmosférickou vlhkost a tím ji přenáší do povrchu těla; naopak použití čistého glycerinu je nevhodné, protože z pokožky odčerpává vlhkost a tím ji vysušuje.

 

Použití

Glycerol se používá mj. ve výrobě kosmetiky, zejména jako přísada v hydratačních krémech a mýdlech, jako zvlhčovadlo v zubních pastách, při výrobě plastických hmot zejména jako zvlhčovadlo, léčiv, žvýkaček, past, barviv a výbušnin. Používá se též při výrobě vodného ethanolu pro odstranění příměsi vody.

Je součástí nemrznoucích směsí, většinou v kombinaci s ethylenglykolem.

V potravinářském průmyslu se užívá jako přísada pro úpravu nápojů a méně kvalitních vín, jako sladidlo např. ve šlehačkách, jako změkčovadlo želé a jiných cukrovinek atp. Jako součást potravin má označení E422.

V lékařství se užívá při léčbě otoku mozku jako přísada infuzí, ke snižování nitroočního tlaku, při zácpách ke změkčování stolice ve formě glycerinových čípků nebo jako součást klystýrů.

Kontaktujte nás v případě, že hledáte glycerin.

 

Ondřej Horský
sales manager

 

ACE Trade, spol. s r.o.

Vrbová 621

562 03 Ústí nad Orlicí

 

mob.: +420 608 282 888

tel: + 420 465 524 004

e-mail: horsky@acetrade.cz

 

Naše společnost je také významným distributorem bio colostra v České republice

(22.08.2011)

Glycerol (též glycerin) C3H5(OH)3 ve víně je bezbarvá, olejovitá kapalina s nasládlou chutí, dobře rozpustná ve vodě. Název je odvozen od vlastností glycerolu, jeho sladké chuti a viskozity. Řecky sladký je glykys, latinské slovo cera, je vosk.

(15.06.2010)

Studie univerzity v Kielu týkající se glycerinu, jakožto přídavné suroviny používané v krmivářství